Temna črna noč je brez lune in zvezd, ki bi mi kazale pot.

Okoli mene je gosta megla in ni vetra, ki bi jo lahko razpihal,

da bi videl pot, po kateri stopam.

Sam sem v neskončni temi, čisto sam in ni snopa svetlobe,

ki bi mi razsvetlila pasti, ki ležijo na moji težki poti.

Zgaran, premražen, porezan, izmučen sem od težke poti,

ki mi pod noge nastavlja ostre kamne, ki mi režejo globoke rane.

Pa vendar hodim dalje, pokončno, kakor da ni nič, saj ni tako ostrega kamna,

ni tako težke poti, ni tako nevarne pasti, ni tako goste megle in ni tako temačne

poti, da je ne bi mogel prehoditi sam.

 

Avtor: Žiga Novak

Šola: Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola Ljubljana

Število prejetih glasov: 1.875. Obrazložitev.