Trupla na tleh
- bledih oči.
Ob naivnih poteh
- nostalgija lebdi.
‘’Na grobarjev ceh!’’
- nazdravlja sam.
Zaznavanje, greh…
- polzi na plan.

Vse izrečeno
hitel je zanikat,
saj je le hôtel
truge premikat.
Še zdaj ne dojame,
da ni je več tu;
meče, razbija -
fant je na dnu.

Preden omaga,
še zadnjo premakne,
žalost premaga,
se nežno dotakne.
ODTRGA POKROV!
SE REŠI OKOV!
Poboža nje lice,
ne odhaja domov.

Zdaj cilj je dosežen,
fant že kleči.
Ni več omrežén,
k njej se mudi!
Le kroglo še sproži,
ne bo več zapit -
krog nje zdaj kroži,
ta mladi satelit.

 

Avtorica: Pavla Zabret
Šola: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Število glasov: 7