na intervalu (-∞,∞) ima
človeško življenje
absolutno vrednost 0
 
(razpolavljam razdelke na abscisni osi,
da se približam točki,
kjer bi moji polinomi
prečkali tisto premico tesnobe,
a – bolj ko iščem ničle, lihe
ničle, pole,
bolj zdi se mi,
da se utesnjujem
      med zidove …)
 
nikoli se nismo znali stlačiti v funkcije.
 
naše točke ležijo neodvisne
od vse paradoksalne logike.
na intervalih ujeti
v prazne množice,
nikoli več več kot nič,
grafi kot aksiomi
v iluziji svobode …
 
(ves smisel leži izvzet iz
kakršne koli racionalne funkcije,
v kompleksnem
nerealen,
obstoječ v sistemu,
samemu sebi uničevalnem)
 
utesnjeni v svetu,
le še imaginarnem …
 
na intervalu (-∞,∞) je
absolutna vrednost mojega življenja
manjša od nič

 

Avtorica: Sara Lavrenčič
Šola: Gimnazija Bežigrad

Število glasov: 82

Nominirana pesem