31. 5. 2012

Letos tradicionalno organiziramo pesniški večer s podelitvijo Veronikine nagrade in Zlatnika poezije. Odločitvi, da letos ne organiziramo Veronikinega festivala na Starem gradu kot že toliko let doslej, je botrovalo več razlogov. Med pomembnejšimi je razmislek, kako v teh časih, ko se kot posamezniki, gospodarski subjekti in širša družba soočamo s številnimi izzivi, optimirati resurse. Poletne prireditve so gotovo pomemben segment življenja, a še zdaleč ne edini.

Naj spomnim, da smo pred dobrimi 15 leti v Fit medii začeli s poletnimi prireditvami v Celju, ko je v knežjem mestu vladalo poletno mrtvilo. Takrat so bile naše prireditve pod kapo Poletje v Celju, knežjem mestu, od leta 2005 pa uporabljamo lastno blagovno znamko Veronikini večeri. Prvi smo prireditve umestili na Stari grad, ko še ni bil infrastrukturno urejen.

Od takrat se je veliko spremenilo. Ne le da je Stari grad infrastrukturno in prireditveno oživel, tudi siceršnje dogajanje je živahno. To nas zelo veseli. Zato smo letos menili, da regijskega gospodarstva, ki je vsa leta podpiralo Veronikine večere, saj javnih sredstev nismo dobili, ne bi obremenili s sponzorstvi poletnega festivala, ki ni tako mali strošek.

Kot je znano, je Fit media po svoji osnovni dejavnosti marketinška agencija, specializirana za trajnostni razvoj. S področja organizacije dogodkov in prireditev imamo seveda bogate izkušnje, ki jih bomo razvijali naprej na različnih področjih.