Prvenec Ane Makuc Ljubica Rolanda Barthesa je prelomno delo: gre za kvalitetno, premišljeno poezijo brez zdrsov, za poezijo, ki premika družbene konvencije, predsodke in stereotipe in kaže drugačen pogled na družbeno stvarnost, za poezijo, ki subvertira stare patriarhalne vzorce in opolnomoči družbeno šibkejše in zatirane, gre za feministično poezijo, ki se zaveda ženskih moči, ustvarjalnih, družbenih in seksualnih.

Zbir ženskih glasov, bodisi izmišljenih, mitoloških, bodisi resničnih, zgodovinsko izpričanih, se v pesmih pogumno osvobaja negativnih družbenih mentalnih vzorcev. Gre za like ustvarjalk, močnih in družbeno vplivnih žensk, ki doživljajo sodobni svet kot svet nasilja, plenjenja in podjarmljanja vsega drugega in drugačnega, a ne pristajajo nanj in ponujajo svojo inačico osvobojenega, emancipiranega sveta. Prvoosebne govorke so kljub svoji krhkosti in subtilnosti subverzivne, samozavestne intelektualke, utemeljene v sebi, osvobojene svojih tradicionalnih patriarhalno obarvanih položajev žrtve ali tragične mitične usodnosti, s svojo mislijo se zoperstavljajo družbenemu nasilju nad sabo in ponujajo preinterpretacijo družbeno nevralgičnih točk. Pesniške ženske figure s podčrtano seksualno močjo izza razmerja z moškim torej vstopajo v prvi plan, v dialogu z njimi pa Makučeva načenja tudi vprašanje, kako močna, brezkompromisna je nuja po pisanju, sla po ustvarjanju. Dikcija v pesmih je premišljena, lapidarna in polna citatov ali aluzij na sodobno feministično literaturo, tako teoretično kot leposlovno. Zbirko v enaki meri soustvarja tudi avtorica risb Nevena Aleksovski, ki s svojo krhkostjo črte in močjo avtorske vizije podpira in razpira besedila v večpomenskost.

Strokovna žirija se je soglasno odločila, da prejme Veronikino nagrado 2016 pesnica Ana Makuc za zbirko Ljubica Rolanda Barthesa.

Članice žirije za Veronikino nagrado 2016: Barbara Korun, pesnica, Tjaša Razdevšek, Kulturna redakcija TV Slovenije, in Darka Tancer Kajnih, profesorica, Mariborska knjižnica.

Veronikina nagrada 2016

Zlatnik poezije 2016