Portreti sodobne slovenske literature (1991 – 2016)

Portreti-sodobne-slovenske-literature-Tomaz-Salamun

Fit media, pobudnica in organizatorica Veronikine nagrade, ki jo za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta podeljuje Mestna občina Celje, bo izdala in založila monografijo Portreti sodobne slovenske literature (1991-2016). To bo prvi celovit razgled po sodobni slovenski literaturi s predstavitvijo literatov in literatinj, ki so prejeli eno od nagrad za literaturo v času samostojne Slovenije.

V monografiji bo predstavljenih 143 portretov nagrajencev in nagrajenk za literaturo z informativnim in analitičnim orisom (z biobibliografskimi podatki, s citati iz intervjujev). Avtor fotografij je Tihomir Pinter. V drugem delu monografije bo informativni pregled glavnih literarnih nagrad in seznam nagrajenih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev od leta 1947.

V pregled so vključene: Prešernova in nagrada Prešernovega sklada, kresnik, Veronikina, Jenkova, Grumova, Rožančeva, večernica, desetnica, zlatnik poezije, Levstikova, fabula, Župančičeva in Glazerjeva nagrada.

Uredniški odbor in avtorji besedil: Igor Bratož, Nana Čepar, Igor Divjak, Jan Grabnar, Melita Forstnerič Hajnšek, dr. Dragica Haramija, dr. Matjaž Kmecl, Peter Kolšek, dr. Darja Pavlič, Ivo Svetina, Denis Škofič, Veronika Šoster, Petra Vidali, Jože Volfand

Založnik: Fit media d.o.o., zanjo mag. Vanesa Čanji

Fotografije: Tihomir Pinter

Urednik: Jože Volfand

Oblikovanje: Metka Vehovar Piano, Fit media d.o.o.

Izid: marec 2017

Cena: 41 EUR

Izid monografije so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Riko d.o.o., Eles d.o.o. Celje, Cinkarna d.d., Etra d.o.o., Emo Orodjarna d.o.o., Steklarna Hrastnik, GEN-I, Maksim d.o.o., Delo d.o.o.