Celjan Rok Komel je profesor etnologije in zgodovine, je pa tudi vsestranski umetnik, ki se ukvarja s poezijo, slikarstvom in je eden redkih na Slovenskem, ki še obvlada obrt lončarstva.

Do sedaj je izdal eno pesniško zbirko z naslovom Vodenika, v kateri se ukvarja z različnimi eksistencialnimi situacijami in s prevpraševanjem tistega, kar je drugje, kar nam ni dostopno zgolj razumsko. Izhodišča njegove poezije so iskanje arhaičnega, mitoloških skrivnosti, duha in prvobitnosti narave. Recepcija in učinkovanje njegove poezije sta v odnosu do mitološkega Odisejevega (od)potovanja in do sebstva, ki ima tako uporniški kot raziskovalno-prevpraševalni značaj nenehnega popotnika skozi prostor in čas.

Poezijo sicer objavlja v literarnih revijah Lirikon, Poetikon, Odsevanja, Mentor in v Vpogledu, občasno pa jo predstavlja na različnih literarnih dogodkih po vsej Sloveniji.