To je pesnik Ogrlice iz rad …

Od Hvalnice življenja, prve zbirke, do Velike radosti, knjige vseh njegovih pesniških zbirk, je Ervin Fritz v več kot pol stoletja izdal še Okruške sveta, Minevanje, Tja čez, Drugačen svet in druge, a je vselej ostal zvest svoji poetiki. To je poezija življenja, nabita z vsem, od nepopisnega vitalizma do intimne stiske minevanja. Toda njegov pesniški svet je življenje, radost v življenju, z razkošno občutljivostjo za vse, kar se dotika človeka in njegove eksistence v družbi. V njegovi poeziji z vsemi registri zveni realno življenje. Njegova refleksija se ne izgublja v retoričnih figurah. Pesniški jezik je realističen, stvaren, saj je, kot pravi, »pesnjenje v enaki meri pesnikova in socialna zadeva. Pesnjenje je družbeno opravilo in pesnik ni sam svoj človek.«

Kritik Peter Kolšek, najboljši poznavalec Fritzeve poezije, je zapisal: »Vemo, da spada Fritz med največje domače mojstre rimanega in sploh na prozodiji zgrajenega verza, hkrati vemo tudi to, da njegovi poeziji od začetka ni tuj nerimani prosti verz, ki pa je zmeraj ohranjal ritem«.

Celotno besedilo z utemeljitvijo v pdf obliki

Zlatnik poezije 2019