V zadnjih petindvajsetih letih je slovenska umetniška literatura doživela velike spremembe, pravzaprav preobrazbo. Ne gre za potresne zunanje dogodke, pač pa za predrugačenje literarnega sistema. Spremembe zadevajo vse tri njegove stebre: založništvo, ki je postalo gospodarska dejavnost; pisatelje in pesnike, ki ne morejo več živeti zgolj od svojega dela; ter bralce, ki so močno spremenili odnos do izvirne slovenske knjige in bralne navade sploh.

To pa ne pomeni, da se je besedno ustvarjanje zmanjšalo, razredčilo, zaustavilo. Nasprotno, obseg leposlovnega pisanja je začel opazno naraščati že v sredini 90. let, do danes se je glede na izhodiščni položaj podvojil ali potrojil. ...

pdfIz uvodnega eseja Petra Kolška v pdf obliki.