1999_josip_ostiJosip Osti za pesniško zbirko Kraški narcis

Nominiranci:
Niko Grafenauer: Odtisi
Josip Osti: Kraški narcis
Tone Pavček: Upočasnitve
Bina Štampe – Žmavc: Pesek v pesem
Dane Zajc: Dol, dol

Člani žirije:
France Vurnik - predsednik
Jurij Kovič
Jurij Hudolin 

VERONIKINA NAGRADA

za najboljšo pesniško zbirko, objavljeno od junija 1998 do junija 1999

Zapisnik seje žirije z dne 23. 6. 1999

Žirija za podelitev Veronikine nagrade, ki jo sestavljajo Jurij Hudolin, Jurij Kovič in France Vurnik, je iz desetih naslovov zbirk, izbranih na konstitutivni seji 10. junija, najprej izbrala pet pesniških zbirk, izmed katerih bo izbrana najboljša pesniška zbirka leta za Veronikino nagrado.

V ta izbor so uvrščene zbirke (po abecednem zaporedju avtorjev):

  • Odtisi Nika Grafenauerja (izdala Nova revija v zbirki Samorog 1999),

  • Kraški narcis Josipa Ostija (izdala Študentska založba, knjižna zbirka Beletrina 1999)

  • Upočasnitve Toneta Pavčka (izdala Mladinska knjiga 1998),

  • Pesek v pesem Bine Štampe Žmavc (izdala Pomurska založba v zbirki Domača književnost 1999)

  • Dol dol Daneta Zajca (izdala Nova revija v zbirki Samorog 1998).

Iz navedenega ožjega izbora je žirija po analizi tematskih in formalno slogovnih sestavin navedenih zbirk izbrala za najboljšo pesniško zbirko leta

zbirko Kraški narcis Josipa Ostija.

Zbirka Kraški narcis Josipa Ostija pomeni za slovensko pesniško ustvarjalnost poseben in enkraten pojav: pesnik po izboru prednikov slovenskega rodu, je doslej pisal v bosanskem jeziku in veliko prevajal iz slovenščine v bosanščino. Kraški narcis je njegova prva zbirka, napisana v slovenščini, doživljajsko in izpovedno pa izvira iz Kosovelovega Tomaja, kjer si je pesnik v zadnjih letih postavil nov dom ter z njim odkril nov življenjski smisel, v katerega pa se še vedno vrivajo refleksi in bolečine vojnega razdejanja v rodnem Sarajevu in Bosni. Ostijeva pesniška govorica je sporočilno neposredna, lirično in fantazijsko razgibana, iz vsakdanjosti in navadnih dni ustvarja igrivo lirično refleksijo. Najsubtilnejše med pesmimi v zbirki Kraški narcis so nedvomno pesmi z ljubezenskim motivom, povezanim s kraško naravo in z mislijo na Kosovelovo pesniško označevanje Krasa.

V Ljubljani, 23. 6. 1999

France Vurnik,
predsednik žirije s.r.
član žirije Jurij Hudolin
član žirije Jurij Kovič